Bfree Koncerti (Mimi Miran Inhof s.p.) spoštuje vašo pravico do zasebnosti, zato smo pri ponujanju naših storitev prek te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Želimo vas seznaniti, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali ob naročilu, uporabljeni v skladu s spodaj opisanim, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.


Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Mimi Miran Inhof s.p., Prežihova 7a, 9000 Murska Sobota, Slovenija.


Osebni podatki in namen obdelave podatkov

Kot obiskovalec naše spletne strani se lahko naročite na prejemanje vsebinskih obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje sporočil kadarkoli prekličete.

Kot kupec vstopnic in/ali turističnih aranžmajev morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila:

 • ime in priimek,
 • naslov prejemnika,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka, GSM številka.

Podatki, ki so zbrani ob naročilu vstopnice in/ali turističnega aranžmaja, se zbirajo z namenom opravljanja dejavnosti posredovanja vstopnic in turističnih potovanj. Ti podatki se hranijo in obdelujejo za pripravo predračuna, računa in izvedbo turističnega aranžmaja.


Uporaba, hramba in varstvo podatkov

Vsi podatki, zbrani na zgoraj navedeni podlagi, bodo obravnavani zaupno ter uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani, in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

Upravljavec zbrane osebne podatke lahko posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki te podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil ter so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov.

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (naročilnice, prijave) se hranijo 5 let po koncu sodelovanja, če obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), pa 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena. Kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.


Pravice posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da Mimi Miran Inhof s.p.:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov,
 • da informacije v zvezi z obdelavo teh,
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t. i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
 • da dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Zavezujemo se, da bomo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.